Asker og Bærum brannvesen avholder ekstraordinært styremøte torsdag 22. juni 2017 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling; Presentasjon av rapport (kunnskapsgrunnlag) fra Agenda Kaupang vedrørende organisering av brannvesenet i.f.m. nye Asker kommune.

Styrets leder

Per Anders Owren