Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 9. februar 2017 kl. 18.00 på Bekkestua brannstasjon.

 

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 08.12.2016
  • Styrets beretning med regnskap 2016
  • Disponering av mindreforbruk 2016
  • Oppdatert brannordning og orienteringssaker

Styrets leder

Per Anders Owren