Administrasjonsavdelingen er lokalisert på Asker brannstasjon, med tilsammen seks ansatte. Avdelingen utfører interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.