ABBV gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover og forskrifter. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og eksplosjon ikke oppstår eller forårsaker store skader.

Oppgavene retter seg mot ulike grupper og ulike faser som:

  • Besøk/befaringer/tilsyn/informasjonsarbeid med privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme»
  • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor
  • Informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, «Åpen dag på brannstasjonen», besøk av barnehager (5-åringer), besøk på skoler, eldresentre osv
  • Følge opp leverandører av feietjenester (tilsyn og feiing) i kommunene
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved byggesaksbehandling for å sikre riktig ressurser til vann, vei og adkomst i nye bygg
  • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver