Overordnet nasjonalt nivå

Norge → Storting → Regjering

 

Brannfaglig nivå

Justis- og beredskapsdepartementet → Justiskomiteen → DSB

 

Akutt forurensing

Miljødirektoratet → Kystverket → Kommunens oppgaver i forhold til akutt forurensing → IUA region 3 Indre Oslofjord

 

Brannvesenet er en kommunale oppgave
Kommunens oppgaver
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/styring-og-verdier/virksomhetsstyring-i-asker-kommune.pdf

Kommunestyrets og formannskapets oppgaver
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/kommunestyret-og-formannskapet/kommunestyret/
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-styring/kommunestyret/

 • Alle
 • 1. Representantskapet
 • Alle
 • 2. Brannstyret
 • Alle
 • AMU
 • Brannsjef
 • Alle
 • Avdelingsleder Beredskap
 • Avdelingsleder Forebyggende
 • Alle
 • Seksjonsleder Bolig og innbygger