Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 10.februar 2016 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling;
Styrets årsberetning med regnskap 2015, disponering av mindreforbruk  2015, oppdatert brannordning,  lokal lønnspolitikk og orienteringssaker.

 

Styrets leder

Per Anders Owren