Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 07.12.2017
  • Styrets beretning med regnskap 2017
  • Disponering av mindreforbruk 2017
  • Orienteringssaker

 

Styrets leder,
Erik Tørrissen