Gratis opplæring i HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid. ABBR arrangerer gratis opplæring for borettslag og sameier et par ganger i året. Kursdatoer annonseres i god tid her.

Kursdatoer 2020

Dato for opplæring er ikke satt enda. Ta kontakt for mer informasjon.
Alexander Colle; e-post: Alexander.Colle@abbr.no

HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og Bærum brann og redning har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper.

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning.
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

Se elektronisk håndbok for boligselskaper «Ta sikkerheten på alvor – slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet»