Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyrplatene seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Komfyrbrann som følge av såkalt tørrkoking er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Trykk på +tegnet for å få mer informasjon.