Alle som har registrert ildsted/fyringsanlegg vil motta feiing og tilsyn minst hvert fjerde år.

I Asker og Bærum er feiing av piper behovsprøvd. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

I Asker og Bærum er tjenesten satt ut til private firmaer. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.