Alle ildsteder skal meldes inn - uavhengig av brenseltype. Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Les mer i vår personvernerklæring