Søknad om fritak for feiergebyr

    1) Alle ildsteder må være frakoblet skorsteinen, selv om de ikke brukes. 2) Skorsteinen kan ha en plate eller helle på toppen som dekker hele pipeåpningen. Dersom et av kriteriene ovenfor er oppfylt, innvilges fritaket. Midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, gir ikke grunnlag for fritak.
  • Dersom pipeløpet tas i bruk på nytt, må melding om dette gis ABBV. Ved salg, må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det. Eier er ansvarlig for at opplysningene ovenfor er korrekte.
  • Når du har sent inn skjemaet vil du få en bekreftelse på nettsiden om at skjemaet er sendt. Du vil også få kopi tilsendt til e-postadressen som er oppgitt. Fritaket for feiergebyret er gjeldende fra samme dato som søknaden sendes inn.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Les mer i vår personvernerklæring