Bålforbud mellom 15.april – 15.september

I Norge er enhver ansvarlig for å opptre forsvarlig på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Hva betyr bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- gress- og lyngbrann. I Norge er det derfor ild -og bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Unntakene i perioden med forbud

  • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
  • Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.
  • Du har lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon.
  • Du kan grille i din egen hage.

Du er selv ansvarlig – alltid

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Følg skogbrannvarselet på www.yr.no

Stenging av faste bål- og grillplasser

Hvis skogbrannfaren er høy kan kommunen stenge de godkjente grill- og bålplassene for å unngå skogbrann. Ved høy skogbrannfare og stengte bålplasser vil det være så tørt at brannvesenet anser det som grovt uaktsomt å gjøre opp ild (grilling/bål) i skog og utmark.

Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.