Sankthansbål i Asker og Bærum

I Asker og Bærum er er lov å brenne Sankthansbål, så lenge du tar forholdsregler. Husk ar alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.

Les tips om trygg bålbrenning.

Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.