All bruk av fyrverkeri er regulert av lover, forskrifter og lokale politivedtekter. Det er faktisk ikke slik at det er "fritt fram", selv på nyttårsaften.

Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Gammel sedvanerett gjør at det er tillatt for privatpersoner å bruke fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 18.00 31. desember til og med kl. 02.00 1. januar.

Bruk av fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du sende inn søknad til det lokale politiet og brannvesenet. Søknaden sendes til politiet via e-post: oslo.arrangement@politiet.no. Dersom søknaden blir godkjent hos politiet vil den bli videresendt til brannvesenet for videre behandling. Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før avfyringen skal skje.

Tillatelser gitt til avfyring av fyrverkeri

I perioden 15. april til 15. september vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til avfyring av fyrverkeri for privatpersoner. Kun søkere med dokumentert kunnskap, pyrotekniker eller tilsvarende, sammen med risikovurdering for avfyringen vil bli vurdert.

Les mer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10.

Gode råd i forbindelse med bruk av fyrverkeri

  • Forbered fyrverkerioppskytingen
  • Les bruksanvisningen nøye før bruk
  • Kontrollér at fyrverkeriet ikke er skadet
  • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  • Bruk tennestav, sigarettglo eller lignende
  • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
  • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  • Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke ble antent ved første forsøk
  • Anbefalt sikkerhetsradius er 25 meter
  • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Fyrverkeri skal verken kastes i søpla eller leveres på avfallstasjoner, men leveres tilbake til forhandler.