Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27. - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Søknaden må være brannvesenet i hende innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:

 • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
 • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Dette vil si at:

 • Det skal drives handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted
 • Det skal handles med varer som selges utenom fyrverkerisesongen, slik at man med enkelthet kan komme tilbake for retur av varene
 • Virksomheten skal ha normal åpningstid som for en dagligvarebutikk eller lignende
 • Handelsvirksomheten skal være registret i Brønnøysundregisteret med tilhørende informasjon om hvilken handel virksomheten driver med
 • Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget

Presisering om tidsrom og lokaler:

 • Handel med fyrverkeri kan bare foregå i tidsrommet fra 27.desember til og med 31. desember
 • Er enkelte av dagene søndag/helligdag og butikken holder stengt skal det selvfølgelig ikke selges fyrverkeri
 • Salget skal foregå over disk og det skal være betjening bak disken
 • Publikum skal ikke ha fri tilgang til fyrverkeriartiklene
 • Publikum skal ikke kunne gå rundt inne i butikken med fyrverkeriartiklene og handle andre varer
 • Butikken skal være egen branncelle med 2 rømningsveier direkte til det fri
 • Det skal være tydelig merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri
 • Utendørs salgssted skal være merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri

Viktig: Informasjon og presiseringer som gjelder salg og oppbevaring av fyrverkeri

Fullstendig søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
 • Firmaattest
 • Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget
 • Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres
 • Oversiktskart/tegning over plassering av hvor fyrverkeri skal selges
 • Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer
 • Kopi av kursbevis for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e) som begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder

Veiledning til håndtering av fyrverkeri (ekstern lenke)

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (ekstern lenke)

Søknad scannes og sendes til: abbv@asker.kommune.no, eller per post til:

Asker og Bærum brann og redning IKS
Postboks 353
1372 Asker

Oppbevaring av fyrverkeri

Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto eksposivinnhold. DSB gir tillatelse i mengder utover dette.