Vi besøker hvert år utvalgte adresser for å gi veiledning og informasjon om brannsikkerhet. Vi fokuserer på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd. 

Besøket er ikke en kontroll, men heller ment som veiledning og informasjon. Det er frivillig om å slippe oss inn når vi ringer på døren. Vi har alltid på oss uniform og har legitimasjon når når vi kommer på besøk i forbindelse med Aksjon boligbrann. Aksjonen gjennomføres som oftest to kvelder i løpet av den første uka i desember.

Røykvarslerdagen

Røykvarslerdagen er en del av Aksjon boligbrann og markeres hvert år 1. desember. Denne dagen er vi ute i våre kommuner for å prate med innbyggere og oppfordre de til å bytte batteri og teste røykvarslerne sine. De aller fleste har røykvarslere, men det svikter når det kommer til kontroll og skifte av batteri. Vi ønsker at alle bruker Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.

Alle må ha røykvarsler

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Pass på at røykvarslerne dine fungerer! Tidlig varsling øker sjansene for å redde seg ut i tide – når en brann oppstår har du kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset.

Koble varslerne sammen

Flere røykvarslere gir økt trygghet. Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere og være med på å redde deg og din familie.

Les mer om røykvarsleren

Alt vi kan mot brann

Alt vi kan mot brann er en samlebetegnelse for alle brannforebyggende informasjonskampanjer i Norge. Følg emneordet #altvikanmotbrann på Facebook og Twitter for informasjon om aktiviteter i forbindelse med satsingen.

Aksjon boligbrann arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Kommunale brann-/feiervesen, lokale el-tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.