Nå er vi Asker og Bærum brann og redning!

Fra 1. januar 2020 har brannvesenet i Asker og Bærum blitt større og fått nytt navn: Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR)

Asker og Bærum brann og redning IKS består av tidligere Asker og Bærum brannvesen, Hurum brannvesen og Røyken brann og redning. ABBR er en interkommunal brann- og redningstjeneste som er eid av Asker og Bærum kommuner.

ABBR vil dekke beredskapen for 220.000 innbyggere fordelt over et område på 569 km2, fra Tofte på Hurumhalvøya i sør til Fornebu på grensen til Oslo i nord. ABBR er lokalisert på seks brannstasjoner, tre i Asker og tre i Bærum.

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er tydelig og vi jobber målrettet hver eneste dag for at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Gjennom økt kunnskap og bevissthet om risiko for brann vil vi hjelpe våre innbyggere å forebygge brann. Vi jobber hele tiden med å fremme gode holdninger og riktig adferd slik at hverdagen blir tryggere og mer brannsikker.

Beredskap

Vi er alltid på vakt og klare til å rykke ut når alarmen går. Beredskapsstyrken er fordelt på Asker-, Røyken-,  Tofte-,  Bekkestua-, Fornebu, og Gjettum  brannstasjon.

Ledelse

Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR IKS.  Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Brannsjef

Brannsjefen er daglig leder i ABBR. Brannvesenet har fem avdelinger: Beredskap heltid, beredskap deltid og HMS, forebyggende avdeling, administrasjonsavdelingen og markedsavdelingen.

Kontaktinformasjon:
Anne Hjort
Tlf: 66 76 43 00
Mobil: 481 60 471
E-post: anne.hjort@asker.kommune.no

Ansatte

ABBR har 180 ansatte som er organisert i fem avdelinger (beredskap heltid, beredskap deltid og HMS, administrasjon, forebyggende og marked), samt tilleggstjenester og stab som blant annet forvalter materiell og bygg.