Bekkestua brannstasjon, klokken 09:00

Sakspapirer:

Møteinnkalling representantskapsmøte i Asker og Bærum brannvesen 280416

 

 

Vedlegg:

sak 1-16 vedlegg 1. Protokoll

sak 2-16 vedlegg 1. Styrets beretning

sak 2-16 vedlegg 2. Signert årsregnskap

sak 5-16 vedlegg 1. Foreløpig driftsbudsjett 2017

sak 5-16 vedlegg 2. Foreløpig driftsbudsjett 2017 (detaljert)

sak 5-16 vedlegg 3. Foreløpig investeringsbudsjett 2017

sak 6-16 vedlegg Felles 110-sentral

sak 7-16 vedlegg Melding fra Brønnøysundregistrene