Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

Den ansvarshavende for arrangementet skal:

 • Sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs).
 • Kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
 • Kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
 • Kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger.
 • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
 • Ha ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
 • Ved røyk eller brann umiddelbart varsle Asker og Bærum brann og redning på tlf.nr. 1-1-0
 • Utarbeide og legge ved en enkel risikoanalyse som legges ved meldingen til brannvesenet

Melding om arrangement

 • Dra og slipp filer her, eller
  Her laster du opp en enkel kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikringstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer
 • Dra og slipp filer her, eller
  Her kan du laste opp evt. tegninger, andre relevante dokumenter osv.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Les mer i vår personvernerklæring