Gjettum brannstasjon, klokken 18.00

Sakspapirer:

Møteinnkalling styremøte i Asker og Bærum brannvesen_200416

 

Vedlegg:

sak 10-16 vedlegg 1.

sak 11-16 vedlegg 1.

sak 12-16 vedlegg 1.

sak 13-16 vedlegg 1. Anleggsmiddler

sak 13-16 vedlegg 2. Styrets beretning

sak 14-16 vedlegg1.

sak 15-16 vedlegg 1. foreløpig driftsbudsjett

sak 15-16 vedlegg 2. foreløpig driftsbudsjett detaljer

sak 15-16 vedlegg 3. foreløpig investeringsbudsjett

sak 16-16 vedlegg 1.

sak 17-16 vedlegg 1. Innspill bemanning

sak 17-16 vedlegg 2. Brannsjefens kommentar til innspill bemanning

sak 17-16 vedlegg 3. En stor 110-sentral bedre ett to små